Adviesraad Sociaal Domein Coevorden

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Coevorden. Onze raad adviseert het College van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven.

Welkom bij ASD Coevorden

 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over drie wetten, die door de gemeente uitgevoerd worden.
Drie belangrijke wetten die ervoor moeten zorgen dat kwetsbare kinderen en burgers toch volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Drie wetten ook waar de gemeente een grote beleids- en regelvrijheid heeft.

Daarom is wettelijk ook geregeld dat burgers voldoende gehoord worden bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid over de uitvoering van deze wetten.

Daarbij speelt de Adviesraad Sociaal Domein een belangrijke rol. Zij gaat in gesprek met belanghebbende burgers en professionals uit het sociaal domein en probeert zo de belangen van de burgers te waarborgen. De adviesraad geeft zowel gevraagd, als ongevraagd advies over de beleids- en uitvoeringsmaatregelen die de gemeente neemt.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociaal Domein spelen. Op deze site vindt u informatie over de inzet van de adviesraad en over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente, inclusief de reactie van de gemeente daarop.

WMO

De WMO heeft tot doel dat alle inwoners zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Bijv. door het geven van thuishulp, de ondersteuning van mantelzorgers of het mee kunnen doen aan dagbesteding.

Jeugdhulp

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. DeĀ  gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de WSW en een groot deel van de Wajong.