Over de adviesraad

Drie vragen die te maken hebben met drie belangrijke wetten die door de gemeente uitgevoerd worden:

  • De Jeugdwet
  • De Wet Maatschappelijke ondersteuning en
  • De Participatiewet


Drie belangrijke wetten die er voor moeten zorgen dat kwetsbare kinderen en burgers toch volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Drie wetten ook waar de gemeente een grote beleids- en regelvrijheid heeft.

De adviesraad bestaat uit 13 leden die samen de drie werkgroepen Jeugd, Zorg en maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen vertegenwoordigen. De raad heeft een onafhankelijke voorzitter, die door de gemeente wordt benoemd.
De maandelijkse vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en burgers worden ook uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen. Als ze dat willen kunnen inspreken.  De vergaderingen zijn op elke 1e woensdagavond van de maand vanaf 19.30. Als u een vergadering wilt bijwonen en/of in wilt spreken kunt een mail sturen naar de secretaris van de raad (adviesraad.coevorden@gmail.com). Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de adviesraad kan dit met een mail naar de secretaris

Het vergaderrooster en ook de gevraagde en ongevraagde adviezen vindt u onder de knop “Documenten”.

Voorzitter:

Albert Meijering

Secretaris:

Jitse v/d Vinne

Penningmeester:

Marcel van Rijt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de naam van de leden van Adviesraad om hen direct te mailen.