Over de adviesraad

Drie vragen die te maken hebben met drie belangrijke wetten die door de gemeente uitgevoerd worden:

  • De Jeugdwet
  • De Wet Maatschappelijke ondersteuning en
  • De Participatiewet


Drie belangrijke wetten die er voor moeten zorgen dat kwetsbare kinderen en burgers toch volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Drie wetten ook waar de gemeente een grote beleids- en regelvrijheid heeft.

De adviesraad bestaat uit zes leden die samen de drie werkgroepen Jeugd, Zorg en maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen vertegenwoordigen. De raad heeft een onafhankelijke voorzitter, die door de gemeente wordt benoemd.
De maandelijkse vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en burgers worden ook uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen. Als ze dat willen kunnen inspreken. Als u een vergadering wilt bijwonen en/of in wilt spreken kunt een mail sturen naar de secretaris van de raad (adviesraad.coevorden@gmail.com).

Het vergaderrooster en ook de gevraagde en ongevraagde adviezen vindt u onder de knop “Documenten”. Eind 2021 beschikbaar.

Voorzitter:

Albert Meijering

Secretaris:

Dirk Dijkstra

Penningmeester:

Marcel van Rijt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de naam van de leden van Adviesraad om hen direct te mailen.